หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ
บทความ : ข่าวและประกาศ
แสดง รายการ

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ได้นำคณะผู้บริหารและภาคเอกชนศึกษาดูงานด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน “COSMETIC 360” ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 16 – 22 ตุลาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้ภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และอุตสาหกรรมด้านเครื่องสำอาง ได้ทราบทิศทางของตลาดเครื่องสำอาง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ๆ และหุ้นส่วนในงานวิจัยและธุรกิจ

เขียนโดย mayeverthailand เมื่อ Wed 06 Dec, 2017
หมวดหมู่
อ่านต่อ
แสดง รายการ